Tenzometrická pytlovací váha typ TPLN


Pro výkon do cca 320 pytlů/hod

Pytlovací váha s vyšším a vysokým výkonem, poloautomat – automat je určena pro plnění otevřených pytlů sypkými materiály v dávkách do 50 kg v poloautomatickém nebo plně automatickém režimu. Jedná se o provedení "netto", kdy nejprve dojde k navážení předem zvolené hmotnosti a následně je z váhy materiál dopraven (nejčastěji vlastní gravitací) do obalu – pytle. Poloautomatický nebo plně automatický režim se liší pouze ve způsobu navlékání a odsunu naplněného obalu – pytle. Buď je obal na plnící hrdlo nasunut a odejmut pro odsun ručně, nebo se na plnící hrdlo nasune pomocí navlékacího automatu. Po odepnutí naplněného obalu je tento pomocí hnaného dopravníku předán k automatickému zašití a dále k paletizaci.

Materiál je do váhy opět dopravován např. pomocí šnekového nebo pásového dopravníku, případně lze zvolit i řešení s vibračním žlabem nebo vlastní gravitací materiálu. Záleží pouze na vlastnostech pytlovaného materiálu. Na výstupu z plnícího článku je zpravidla umístěna plnící klapka, pomocí které regulujeme přísun materiálu do váhy. Pro dosažení vysoké přesnosti a opakovatelnosti navážek s přihlédnutím k charakteru dávkovaného materiálu lze plnící článek doplnit o dvojitý šnekový podavač, frekvenční měnič, dvojitou plnící klapku atd. Váha je řízena pomocí vlastní vyhodnocovací jednotky nebo jednoduchým PLC, případně nadřazeným ŘS. Tato pytlovací váha se velmi často používá pro pytlovaní sypkých materiálů ve stavebnictví (např. na pytlování cementu, lepidel a pojiv, maltových směsí atd.) chemickém průmyslu, nebo zemědělství pro pytlovaní (např. granulovaných směsí, mouky, krmiv, obilovin, zrnin atd.)

K váze se opět dodává celá řada přídavných zařízení jako jsou:

 • odsunové válečkové stoly a pásové dopravníky
 • ruční a automatické šicí stroje
 • vynášecí dopravníky
 • automat pro navlékání pytlů
 • detektory kovů
 • střásací zařízení
 • paletizační manipulátory a roboty atd.
Tenzometrická pytlovací váha typ TPLN

Máte zájem o naše služby? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti Sklenář s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Co o nás říkají?

 • „Great job, as always.“

  Michael Smilansky FUJI ROBOTICS, USA
 • „We have been cooperating with Sklenar, s. r. o., for more than 10 years, appreciating prompt service, professional handling, high quality and performance.“

  Rainer Nothhelfer SGH Schüttguthandling, Germany
 • V roce 2015 jsme zahájili zkušební provoz systému přimazávání okolků tramvajových kol a hlavy kolejnice dodaného firmou Sklenář s.r.o.. Používaný modifikátor tření HeadLub 90 splňuje potřebné parametry a jeho aplikací dochází k výraznému útlumu nežádoucího akustického tlaku a ke snížení opotřebení.
   

  Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Dopravní podnik hl. m. Prahy (04/2016)
 • „Sklenář, s. r. o., byla dobrá volba. Ačkoli byly naše
  požadavky velmi specifické, s výsledkem jsme byli
  vždy spokojeni.“

  Ing. Dalibor Krejsa, JSP International, s.r.o.
 • Looking back on a long and very appreciated partnership, we engaged Sklenar s.r.o. for an installation of a special lubrication system for top of rail. The manufactured parts by Sklenar s.r.o. were made of a high quality and the installation work was perfect. Another good cooperation with Sklenar s.r.o.

  Günter Herzig, Managing Director IGRALUB AUSTRIA GmbH
 • „Dodávka paletizačního robota splnila naše očekávání. Firma Sklenář, s. r. o., byla vyhodnocena jako jeden z našich nejlepších dodavatelů s exemplárním přístupem k řešení našich problémů.“

  František Peringer, Gypstrend, s.r.o.

Máte zájem o naše služby? Nezávazně nás kontaktujte pro více informací.

Nezávazná poptávka